Podcast: BramTheresaWilbert In Alle Staten

            -  Dinsdag 7 maart: De basis op orde: grond, water en biodiversiteit

            - Woensdag 8 maart: Het landschap: landbouw, natuur en energie

            - Donderdag 9 maart: Stad en dorpen: stenen, wegen en cultuurhistorie

De podcast 'BTW in alle staten,' van Bram Douwes en Wilbert van der Kamp gaan speciale verkiezingsedities met publiek maken. Op 7, 8 en 9 maart kun je aanschuiven. In de laatste week voor de verkiezingen kun je naar drie opeenvolgende avondshows in Brouwerij Martinus. Journalist Thereza Langeler (T), Linkse Man Bram Douwes (B) en Linkse Man Wilbert van de Kamp (W) gaan met diverse gasten in gesprek over de belangrijkste verkiezingsthema’s.
In BTW in alle Staten hoor je gesprekken, geen debatten. Er schuiven dan ook geen politici aan. Ongehinderd door politieke standpunten nemen we de tijd voor verdieping. Het zal gaan het over energie, de landbouwtransitie, de noodzaak om anders naar ons (drink)waterbeheer te kijken, de aardbevingsproblematiek, de stikstofcrisis, het vaak nog onbeschermde erfgoed en de plannen voor een enorm nieuw bedrijventerrein bij de Eemshaven.

Meer informatie