Provincie-praat: Stikstof en de toekomst van het landelijk gebied

Als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied moet elke provincie met een gebiedsplan komen om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Anco Hoogerwerk legt uit hoe dit precies zit en hoe we hier in Groningen mee omgaan? 

Aanmelden