Over de verkiezingen

Elke 4 jaar kiezen inwoners van de provincie Groningen de leden van Provinciale Staten. Aan de verkiezingen van Provinciale Staten kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. Op 15 woensdag maart 2023 is het weer zover. Alle Nederlandse inwoners van de provincie Groningen die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn, mogen stemmen.

Wanneer mag je Statenlid worden?

Wie lid wil worden van Provinciale Staten moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in de provincie Groningen wonen, minimaal 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Ministers, staatssecretarissen, ambtenaren in dienst van de provincie en leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer mogen niet tegelijkertijd lid zijn van Provinciale Staten.  

Eerste Kamerverkiezingen en Gedeputeerde Staten

De leden van Provinciale Staten kiezen eens in de 4 jaar de leden van de Eerste Kamer. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben burgers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarnaast benoemen de Statenleden de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

Lees meer over de Eerste Kamer  Lees meer over Gedeputeerde Staten