Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en nemen de belangrijkste beslissingen. Ze richten zich met name op hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies. Provinciale Staten vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie. De leden worden direct gekozen door de burgers en staan aan het hoofd van provincie. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Lees meer over Provinciale Staten